جهت ثبت نام دراردوی سیاحتی-زیارتی  کانون فرهنگی و هنری مساجد ترشابر به مدیر کانون مراجعه نمایید.مسئول اردو امام جماعت مساجد ترشابر می باشد.مدارک لازم جهت ثبت نام:

1-     عکس                               یک قطعه

2-     فتوکپی شناسنامه                  یک برگ

3-     تکمیل رضایت نامه

4-     مبلغ 15000 تومان