به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سرور وسالار شهیدان، حضرت ابا عبدالله الحسین(ع)، مراسم سنتی و معنوی طشت گذاری در مساجد ترشابر به شرح ذیل برگزار میگردد.

* مراسم طشت گذاری مسجد حضرت ابوالفضل(ع)ترشابر با مداحی حاج عباس کوهی اردبیلی در تاریخ 1395/7/10روز شنبه رأس ساعت 15 برگزار میگردد.

* مراسم طشت گذاری مسجد امام حسین(ع)ترشابر با مداحی  محمد حسینی در تاریخ 1395/7/11 روز یکشنبه رأس ساعت 14/30 برگزار میگردد.


از عموم مردم شریف دعوت بعمل می آید در این مراسم معنوی حضور بهم رسانید.