اولین جلسه کانون فرهنگی وهنری بقیة ا... أعظم(عج) تالش و پایگاه مقاومت بسیج شهید مطهری ترشابر با امام جماعت جدید برگزار گردید.

 

 

اولین جلسه مسئولین کانون فرهنگی وهنری بقیة ا... أعظم(عج) تالش و پایگاه مقاومت بسیج شهید مطهری ترشابر با امام جماعت جدید حجت الإسلام شیخ امین اصغری چهارشنبه 19 آبان 1395 بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد حضرت ابوالفضل (ع)ترشابر برگزار و درباره برنامه های مساجد و کانون ها و پایگاه تصمیماتی اتخاذ گردید که هر شب تلاوت یک صفحه از قرآن کریم و شب های سه شنبه دعای توسل و شب های پنجشنبه نیز دعای کمیل خوانده شود.