سیستم برگزاری آزمون آنلاین مسابقات در آدرس اینترنتی کانون راه اندازی گردید.

 

سیستم برگزاری آزمون آنلاین مسابقات در وبلاگ کانون جهت برگزاری مسابقات کتابخوانی و... راه اندازی گردید. جهت ورود به سامانه روی تصویر زیر کلیک کنید...