فروش ویژه کتاب «حلیة القرآن» سطح 1 آموزش تجوید قرآن کریم نوشته محسن موسوی بلده با 17 درصد تخفیف برای کانونی های ترشابر آغاز شد.