بسمه تعالی

با اتکال به ذات اقدس باریتعالی و با استعانت از درگاه کبریایی و با الھام از تعالیم عالیه اسلام، در جھت اعتلای اھداف نظام مقدس جمھوری اسلامی ایران، با توجه به رھنمودھای مقام معظم رھبری حضرت آیة الله خامنه ای (مدظله العالی)، به منظور ادای دین و تکلیف نسبت به انقلاب اسلامی و خون شھدای گرانقدر اسلام و تحقق اھداف و انگیزه ھای فرھنگی مصرح در قانون اساسی و سایر مقررات و قوانین موضوعه کشوری و بالاخص تلاش در راستای ترویج و اشاعه فرھنگ و معارف اسلام ناب محمدی(ص) و بالمال، مقابله اصولی و منطقی با تھاجم فرھنگی منحط و مبتذل با رعایت ضوابط قانونی،کانون فرهنگی و هنری بقیة ا... أعظم(عج) تالش در سال 1395 تاسیس گردیده است.


با یکی از راههای ارتباطی زیر با ما در ارتباط باشید.

ایمیل                                              kanoonbt@chmail.ir

یا از طریق تکمیل فرم زیر